КУЛТУРАНА СОРАБОТКА

Познато е дека културата е амбасадор на традицијата на еден народ. Така и Почесниот конзулат на Република Србија во Република Македонија –Битола, секогаш посебен примат дава и кон културната традиција на Српскиот народ, со голема поддршка на Српските заедници во Република Македонија. Но, почесниот конзулат и Почесниот конзул м-р Силјан Мицевски ги поддржуваат и сите културни настани кои се случуваат во градот и пошироко создавани од Срби гости и учесници на различни културни манифестации.