“МАЛИОТ БИТОЛСКИ МОНМАРТР” ВО БИТОЛА

NASTANI - 2008 - 628 ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НА “МАЛИОТ БИТОЛСКИ МОНМАРТР” ВО БИТОЛА ДОБИЈА НАГРАДИ

Годинава „Малиот битолски Монмартр” е финансиран од Почесниот конзулат на Република Србија во Македонија од Битола и неговиот почесен Конзул, господинот Силјан Мицевски, за да можат вредните раце на малите ликовни амбасадори, и нивниот силен креативен дух и уметничкиот потенцијал да создадат преку 350 ликовни дела, кои уште повеќе ќе ја збогатат ризницата на “Монмартр”.

Уметничките творби на младите уметници од Република Србија, ученици во Основното училиште “Ратко Павловиќ-Чичко”, се наградени учесници на 27-от Фестивал “Малиот битолски Монмартр”, кој традиционално се одржува во Битола.