СРБИЈА Е СОЈУЗНИК НА МАКЕДОНИЈА

NASTANI - 2010 - 2.2Новиот амбасадор вели дека Србија е пријателски настроена кон Македонија без разлика на политичките одлуки за признавањето на Косово.

Тие планираат да ја зајакнат соработката со Македонија, а многу се задоволни од работата на Српскиот конзулат во Битола.