СРПСКИОТ КОНЗУЛ СИЛЈАН МИЦЕВСКИ УШТЕ ЕДНАШ ЈА ОПРАВДА ДОВЕРБАТА НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА!

NASTANI - 2011 - 11.0Рекорди собори четвртиот по ред научен симпозиум на тема: “Битола - тема за културно и уметничко творештво на автори од Република Македонија и Република Србија” што се одржа на 21-ви и 22-ри октомври во организација на Српскиот конзулат во Битола.

На собирот презентирани беа рекорден број на научни трудови, дури 62 реферати од 65 учесници, од кои, 40 доктори на науки, 9 магистри и 16 професори, публицисти, писатели и слично. Оваа голема бројка ќе биде репер за други научни собири кои ќе се одржуваат во иднина и на други теми.

Главниот организатор, конзулот Силјан Мицевски, истакна дека бројките јасно покажуваат дека интересот на научните собири, организирани од конзулатот, кај научната и публицистичката јавност е во постојан пораст како во квантитативна, така и во квалитативна смисла на зборот.

Амбасадорот Ѓурин јавно му се заблагодари на конзулот Силјан Мицевски за големиот растеж на симпозиумот.