ОБАВЕШТЕЊЕ о ослобађању плаћања путарине за возила која превозе хуманитарну помоћ

ОБАВЕШТЕЊЕ о ослобађању плаћања путарине за возила која превозе хуманитарну помоћ

Јавно предузеће „Путеви Србије“ донело је одлуку да су возила којима се превози хуманитарна помоћ у Републику Србију ослобођена плаћања путарина на ауто-путевима у Репиблици Србији уколико дају на увид одговарајући документ да превозе хуманитарну помоћ. Уколико возачи дају на увид потврду издату од ДКП Републике Србије да је у питању пошиљка хуманитарног карактера, на наплатним рампама биће пропуштени без плаћања путарине.