ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНИРАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Обавештавамо сва правна и физичка лица, која су заинтересована да донирају новчана средства за помоћ поплављеним подручјима у Републици Србији, да ова средства могу донирати  на следећи начин:

- безготовинском уплатом на рачун Амбасаде Републике Србије у Скопљу у македонским денарима

Инструкции за плаќање

Корисник:  Амбасада на Република Србија
Банка на корисник: Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
Број на денарска сметка на уплата: 250-2003647000-22
Цел на дознака: Уплата за Хуманитарна помош за Србија
Повикување на број: 359/2014

Напомена:
1. Ве известуваме дека сите уплати треба да се во денари.
2. За уплата од страна на правно лице (резидент или нерезидент) – Правното лице треба да достави Интерна Одлука за уплата на средства за хуманитарни цели потпишана од Застапникот по закон
3. За уплата од страна на физички лица – нема ограничување за достава на документација, бидејќи уплатите ќе се прават врз основа на Јавниот повик за Помош на настраданите во поплавите од Србија бр. 359/2014

- готовински у Амбасади Републике Србије у Скопљу, улица Питу Гули број 8. Средства се могу донирати у денарима и било којој другој конвертибилној валути. Новчана средства ће се примати уз личну карту или пасош, ради идентификације. Амбасада ће даваоцима издавати потврду о примљеним средствима.

Влада Републике Србије отворила је динарски и девизни жиро-рачин, на који заинтересовани могу да уплате помоћ намењену пострадалима у поплавама које су задесиле Републику Србију.
Помоћ угроженима се може уплатити на следеће рачуне:

- динарски жиро-рачун број 840-3546721-89, сврха уплате - oтклањање последица ванредних околности поплаве
- девизни жирo-rачун број 01-504619-100193230-000000-0000 – Министарство финансија, Управа за трезор, Београд, наменски девизни рачун за уплату средстава за отклањање последица од поплава, ИБАН код: RS35908504619019323080.

 

Инструкције за уплату у ЕУР и УСД:

 

Уплата у ЕУР

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A:    VALUE DATE-CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K:    ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:    DEUTDEFF                 

/INTERMEDIARY/

FIELD 57A:    /DE20500700100935930800

/ACC. WITH BANK/  NBSRRSBG

FIELD 59:   /RS35908504619019323080

(BENEFICIARY)  MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70:   DETAILS OD PEYMANT


Уплата у УСД:

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A:    VALUE DATE-CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K:    ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:   BKTRUS33

/INTERMEDIARY/

FIELD 57A:   /04415465
/ACC. WITH BANK/  NBSRRSBG

FIELD 59:    /RS35908504619019323080
(BENEFICIARY)  MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70:    DETAILS OF PAYMENT